Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

Subprime - ακολουθούμε


Η νέα, μετά την περσινή, πολύ μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αξιών των εκτός σχεδίου ακινήτων, που φτάνει μέχρι το 200% (!), γίνεται κυρίως για φοροεισπρακτικούς λόγους και θα τροφοδοτήσει την υπαρκτή “φούσκα” των ακινήτων στη χώρα μας, ενώ θα πλήξει την οικοδομική δραστηριότητα, σε μια περίοδο μάλιστα που αυτή βρίσκεται σε ύφεση και η οικονομική ανάπτυξη σε καθοδική πορεία».

Γνωρίζετε προφανώς ότι ποστάρω και οικονομικά θέματα...

Η κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω είναι σχεδόν ότι αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες από τον Αύγουστο 2007 η Αμερική. Οι οικονομικοί δείκτες κινούνται προς την ύφεση.
Αυτή είναι μια κατάσταση που ήδη διαγνώσθηκε στην Αμερική.
Τα ανωτέρω γραφόμενα μιλούν για μια κατάσταση που εξελίσσεται εγχωρίως, χωρίς όμως να έχουν παρουσιαστεί ακόμα σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
Όμως, στην Αμερική, αυτά ήδη αντιμετωπίζονται με μείωση επιτοκίων, χρηματοδότηση των τραπεζών με "νέο" χρήμα, διαγραφές δανείων από τις τράπεζες - και μερικά φαλημέντα, όμως όλη η νέα νομοθεσία πήγε στην πλευρά των τραπεζών κι όχι στην άλλη όχθη:
στους δανειολήπτες και τους όρους που έχουν συνάψει στα δανειά τους
[γιατί προς το παρούν ορισμένοι (subprime) πληρώνουν επιτόκια σε στεγαστικά που φθάνουν το 30%.. κι ένας βγήκε κι είπε ότι "πλέον, subprime είμαστε όλοι"]

Εάν δούμε ότι τα νέα μέτρα στην Αμερική είναι ευνοϊκά για τους δανειολήπτες, ακολουθούμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: